tentang jamak muzakar
(jamak)

untuk kls XII,pelajari kembali tentang jamak muzakar salim dan jamak muannas salim dan jamak taksir,untuk materi ulangan minggu depan